Των Αθανασίου Ι. Αθανασά και Ιωάννη Α. Αθανασά, δικηγόρων Αθηνών.

Υπάρχουν σχετικά με την διαταγή πληρωμής, εκτός άλλων, οι ακόλουθες τρεις εσφαλμένες, ευρέως μάλιστα  διαδεδομένες, αντιλήψεις, οι οποίες συνδυαζόμενες καθιστούν αφόρητη την θέση των οφειλετών.

Για το θέμα αυτό εξ άλλου έχουν γίνει δεκτές τρεις απόψεις.

Αρχίζοντας το γράψιμο για το γενικότερο αυτό θέμα, και για τις  τρεις απόψεις που υποστηρίζονται γι” αυτό, είχαμε την πρόθεση να αποτελείτο από μικρό αριθμό σελίδων, ώστε να δημοσιευθεί σε νομικό περιοδικό.

Όμως γράφοντας διεπιστώσαμε ότι ήσαν πολύ περισσότερα τα μερικότερα θέματα που έπρεπε να αναπτύξομε που μερικά έχομε αναπτύξει. Ίσως δε, όταν ολοκληρωθεί το γράψιμο για όλα αυτά τα μερικότερα θέματα, να αποτελέσει ένα σχετικό βιβλίο.

Στο παρόν περιλαμβάνεται σχετικά συνοπτικώς η ανάπτυξη μόνον για την μία από τις τρεις απόψεις, που έχει δεχθεί μεταξύ άλλων η ΑΠ 370/2012, της οποίας το σχετικό τμήμα της παραθέτομε κατατωτέρω.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.