Στο πρόσφατο βιβλίο του Αθανάσιου, της Χριστίνας και του Ιωάννη Αθανασά, Επιταγή και Συναλλαγματική 2012, § 79 Ι αρ 284 επ και § 79 ΙΙ αρ 264 επ., παραθέταμε ερμηνευτικά επιχειρήματα γιατί δικαιούνται και οι προηγούμενοι κομιστές της ακάλυπτης επιταγής να ασκήσουν αγωγή αποζημιώσεως και έγκληση και όχι μόνον ο τελευταίος.