Προϋποθέσεις ασκήσεως αγωγής αποζημιώσεως και εγκλήσεως.

Περιέχονται στο βιβλίο αυτό νομικές μελέτες του Αθ. Αθανασά με θεμελίωση, πλήρη και σαφή, ότι δικαιούνται σε άσκηση εγκλήσεως και αγωγής αποζημιώσεως κάθε κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, με αντίθετες  τι αποφάσεις ΟλΑΠ 30/2003 και 18/2004.

Σήμερα όμως η άποψή μου είναι η κρατούσα, από την νομολογία όπως η ΟλΑΠ 23/2007 κλπ.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία και οι σκέψεις, με βάση τα οποία είχα ισχυρισθεί ότι δικαιούται κάθε κομιστής να ασκήσει έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως, εξακολουθούν να είναι χρήσιμα γιατί με αυτά λύνονται και άλλα θέματα της επιταγής, πχ η νομιμοποποίηση του κομιστή με το άρθρο 19 ν. 5360/1933.

(β΄ έκδοση επαυξημένη)

ημ/νία κυκλοφορίας: 14/02/2008
Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
ISBN: 978-960-15-1983-8