Κατά το άρθρο 78 § 2 του Συντάγματος “φόροι ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο του οποίου κατά το οποίο επιβλήθηκε”.
Σε εφαρμογή του άνω άρθρου 78 § 2 Σ, έγινε σε υποθέσεις που είχα χειρισθεί δεκτό, με τις ΟλΣτΕ 2863 [1] – 2871/2003 ότι ήτο αντισυνταγματική η εφαρμογή του άρθρου 12 ν. 2343/1995 για φόρο ακίνητης περιουσίας και εδέχθη ότι ήσαν ακυρωτέα τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα.

 


[1] ΟλΣτΕ 2863/2003 ΝοΒ 2004/681 = Αρμ 2003/1833 = Αρμ 2004/606.