Των Αθανασίου Ι. Αθανασά, ήδη επίτιμου δικηγόρου, Χριστίνας Αθ. Αθανασά και Ιωάννη Α. Αθανασά, δικηγόρων.
Η μελέτη αναφέρεται στο ότι σε διαταγή πληρωμής ο καθ” ου τα αναγκαία στοιχεία για έκδοση διαταγής πληρωμής αποδεικνύει μόνο με έγγραφα, τόσο κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής όσο και κατά τη συζήτηση της ανακοπής-σε επιταγή όταν είναι άκυρη-ή δεν έχει υπογραφή ή ισχυρίζεται ο ανακόπτων ότι δεν υποχρεούται να πληρώσει.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών», τόμος 21, τεύχος 1ο (Ιανουάριος 2015)

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.