Είχα προσδιορίσει [1] τον μαθηματικό τύπο (όπως το αυγό του Κολόμβου), που εφαρμόζεται, προκειμένου δύο ή περισσότερα οικόπεδα νομικά να καταστούν ένα. Ατυχώς πολλές πολυκατοικίες έχουν ανοικοδομηθεί σε συνενωθέντα με λάθος τρόπο οικόπεδα.

 


[1] Αθαν. Αθανασάς, ΝοΒ 1978/1284 = ΕΔΠ 1979/251, Αθαν. Αθανασάς, ΑρχΝομ 1989/527.