Όπως προκύπτει και από τα αναγραφόμενα στο εξώφυλλο, πρόκειται πράγματι για δύο βιβλία ενωμένα σε ένα βιβλίο, για την Επιταγή και τη Συναλλαγματική. Αποτελείται από παραγράφους, αντίστοιχες προς κάθε άρθρο της Επιταγής και επί πλέον παραγράφους για την θεωρία, την ποινική ευθύνη και την αδικοπρακτική ευθύνη.
Προτάσσεται στο παρόν βιβλίο μας το κείμενο του ορισμένου άρθρου, έπεται γενική ανάπτυξη και ακολούθως γίνεται ανάπτυξη ειδικών θεμάτων.

Το κύριο βιβλίο είναι η πλήρης και αναλυτική κατ” άρθρο ερμηνεία του ν. 5960/1933 για την Επιταγή, με παραπομπές σε συγγραφείς και σε νομολογία.  Επίσης, η πλήρης και αναλυτική ερμηνεία της Ποινικής ευθύνης του εκδότη Ακάλυπτης Επιταγής, με πάρα πολλές και εξειδικευμένες παραπομπές σε συγγραφείς και σε νομολογία. Επίσης η Πλήρης και Αναλυτική ερμηνεία των νόμιμων προϋποθέσεων και των εννόμων συνεπειών της Αδικοπρακτικής ευθύνης σε έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής, με πάρα πολλές και εξειδικευμένες παραπομπές σε συγγραφείς και νομολογία. Επίσης η Πλήρης και Αναλυτική ανάπτυξη των θεμάτων Δικονομίας για την Επιταγή (αγωγή και διαταγή πληρωμής). Ακόμη Δικονομία της Ποινικής και της Αδικοπρακτικής ευθύνης, με πολλές παραπομπές σε συγγραφείς και σε νομολογία. Επίσης η εκτενής ανάπτυξη των διατάξεων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Επιταγής, με παραπομπές σε συγγραφείς και σε νομολογία.

Ως προς την Συναλλαγματική, ο νόμος της Επιταγής είναι σχεδόν αντιγραφή του νόμου της Συναλλαγματικής. Όσα δε ισχύουν στην Επιταγή, ισχύουν, με εξαιρέσεις, στη Συναλλαγματική.
Με βάση την άνω σχέση Επιταγής και Συναλλαγματικής, η ερμηνεία των άρθρων της Συναλλαγματικής, ν. 5325/1932, γίνεται συνοπτικά και ακολούθως μετά από κάθε αντίστοιχο κατά περιεχόμενο άρθρο της Επιταγής.

Για την ανεύρεση των αντίστοιχων άρθρων της Συναλλαγματικής, παρατίθεται πίναξ άρθρων της Επιταγής και αντίστοιχα σε καθένα το ίδιο κατά περιεχόμενο άρθρο της Συναλλαγματικής.
Προτάσσεται σ” αυτά Θεωρία Αξιογράφων.
Επίσης θεωρητική ανάπτυξη γίνεται στην ανάπτυξη κάθε άρθρου, των ειδικών για το άρθρο αυτό θεμάτων. Παρατίθενται δε όλες οι θεωρητικές απόψεις, οι κρατούσες, αλλά και οι αντίθετες, μεταξύ των οποίων η δική μας άποψη, ίσως διαφορετική.

Παρατίθενται πλήρη και αναλυτικά ευρετήρια:

  • Πλήρη και αναλυτικά Αλφαβητικά Ευρετήρια με αναφορά της ορισμένης παραγράφου και του πλάγιου αριθμού, όπου κάθε φορά κάθε νομική έννοια αναφέρεται, επίσης με παραπομπές και συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων εννοιών.
  • Ευρετήρια Νομικών διατάξεων, με αναφορά των παραγράφων και πλάγιων αριθμών, όπου κάθε διάταξη παρατίθεται.
  •   Ευρετήρια Συγγραφέων, με αναφορά των υποσημειώσεων, όπου γίνεται παραπομπή σε απόψεις του συγγραφέως αυτού.
  • Ευρετήρια Αποφάσεων, με αναφορά των υποσημειώσεων, όπου γίνεται παραπομπή στην απόφαση αυτή.

Εξ άλλου με την συσχέτιση των ευρετηρίων, εντοπίζονται όλα τα τμήματα του βιβλίου, όπου γίνεται ανάπτυξη του ενδιαφέροντος θέματος.

Δείτε εδώ τα πλήρη περιεχόμενα του βιβλίου

ημ/νία κυκλοφορίας: Απρίλιος 2012
Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα