Των Αθανασίου Ι. Αθανασά, ήδη επίτιμου δικηγόρου και Χριστίνας Αθ. Αθανασά δικηγόρου.

Η μελέτη αναφέρεται στις περιπτώσεις που εμφανιστεί προς πληρωμή πλαστή επιταγή, καθώς και στην ποινική και αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη, του οπισθογράφου, του τριτεγγυητή, αλλά και στην ευθύνη της πληρώτριας τράπεζας στην περίπτωση που ο εκδότης της επιταγής ή άλλος υπέστη ζημία.

 

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση «Νομικό Βήμα», τόμος 61, σελ. 2604 επ (έτος 2015)

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.