Όταν η Αστυνομία παραλείψει οφειλόμενη ενέργειά της, ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο για ζημία που προεκλήθη στην περιουσία του ιδιώτη, από διαδηλωτές σε υποθέσεις που είχα χειρισθεί (ΣτΕ 3706/2001[1], ΣτΕ 3919/2001[2], ΔΕφΑθ 2748/2006[3]).
Οι ΣτΕ 3706/2001 και ΣτΕ 3919/2001 είναι οι δύο από τις πρώτες τρεις αποφάσεις του ΣτΕ που απετέλεσαν στροφή στη νομολογία, οι οποίες επεκύρωσαν τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που είχαν δεχθεί ευθύνη του Δημοσίου.[1]              ΣτΕ 3706/2001 ΔΔ 2003/1337.
[2]
           ΣτΕ 3919/2001 ΔΔ 2003/1348 = ΕλλΔικ 2002/1106 = ΔΦΝ 2003/1302 = ΑρχΝομ 2003/581.
[3]
              ΔΕφΑθ 2748/2006 ΝοΒ 2007/1691.