Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα ισχύουν στην Γερμανία, τόσο στην αγωγή, όσο και στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, δεν είναι εφαρμοστέα η θεωρία της εξατομικεύσεως, όπως εσφαλμένως δέχονται κάποιες αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων, αλλά η θεωρία του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου προσδιορισμού.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών», τόμος 24, τεύχος 5ο (Μάιος 2018)

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την μελέτη εδω