Είχα υποστηρίξει[1] ότι η νομιμοποίηση του κομιστή της επιταγής γίνεται με βάση το άρθρο 19 ν. 5960/1933, τόσο κατά την κανονική κυκλοφορία όσο και κατά την ανάστροφη, όταν δεν έχει πληρωθεί η επιταγή[2].
Η άποψη αυτή έχει γίνει δεκτή από την νομολογία.

 


[1] Αθαν. Αθανασάς, Επιταγή ακάλυπτη – Δικαιούται να ασκήσει έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως κάθε κομιστής της – Προσωπική κράτηση ΔΕΕ 2002/129 (135), Επίσης Ακάλυπτη επιταγή – Έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως ΑρχΝομ 2005/139, Επίσης Η ενεργητική κυρίως νομιμοποίηση σε επιταγή – Το άρθρο 19 ν. 5960/1933 ΝοΒ 2007/193 και αντίστοιχα σε Ακάλυπτη επιταγή, Β” έκδοση σελ. 56, 103, 277 κλπ.
[2]
ΟλΑΠ 23, 24, 25, 29 του 2007.