Για το περιεχόμενο της αιτήσεως για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως

Η απόφαση και ο σχολιασμός δημοσιεύτηκαν στην περιοδική έκδοση «Νομικό Βήμα», τόμος 66, τεύχος 5ο (Ιούνιος 2018)

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ