Εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητος σε προσωπική κράτηση με ένταλμα του Διευθυντή του Ταμείου, για απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε υπόθεση που είχα χειρισθεί, όπως έγινε δεκτό από την πρώτη σχετική απόφαση ΣτΕ 2775/1989[1].
Με την ΣτΕ 2775/1989 εφηρμόσθη για πρώτη φορά η αρχή της αναλογικότητας σε προσωπική κράτηση και ανηρέθη η προσβαλλομένη απόφαση.
Ήδη μετά την ΑΕΔ 1/2010[2] θεωρείται αντισυνταγματική η προσωπική κράτηση για απαιτήσεις του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.[1]           ΣτΕ 2775/1989 ΔΦΝ 1989/1063 = ΑρχΝομ 1989/634.
[2]
           ΑΕΔ 1/2010.