Όταν για απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ο οφειλέτης συλλαμβάνεται με ένταλμα του Διευθυντού του Δημόσιου Ταμείου υπερασπιζόμενος πελάτη μου που είχε συλληφθεί, είχα υποστηρίξει ότι αυτός ο τρόπος ήτο αντισυνταγματικός, είχαν δε εκδοθεί αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπ” αριθμόν  2775/1989 του.. που εδέχθησαν για πρώτη φορά σε προσωπική κράτηση εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και παράβασή της.

Με την υπ” αριθμόν 1/2010 απόφαση του ΑΕΔ εθεωρήθει αντισυνταγματική η προσωπική κράτηση για απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και ήδη με νόμο έχει καταργηθεί.