Δικηγόρος από το 1967, παρ΄Αρείω Πάγω από το 1975. Πάνω από 20 χρόνια είμαι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων. Επίσης, του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων είχαν καθιερωθεί συναντήσεις κάθε Σάββατο, μέχρις ότου, λόγω αλλαγής των συνθηκών εργασίας των δικηγόρων, διεκόπει η λειτουργία των. Μετά μερικούς μήνες ανέλαβα την επαναλειτουργία των συναντήσεων αυτών, αρχικώς Τετάρτη απόγευμα, μετά Πέμπτη απόγευμα.

Επί τρία δε έτη ήμουν συντονιστής των συναντήσεων κάθε Πέμπτη απόγευμα των μελών του Συνδέσμου των Ελλήνων Εμπορικολόγων. Εξ άλλου για τρία χρόνια, μαζί με τον αείμνηστο, εξαίρετο συνάδελφο Θανάση Νιάνιο συντονίζαμε το ένα από τα δύο τμήματα σεμιναρίων που διενεργούντο στο ΔΣΑ για τους νέους δικηγόρους.

Έχω συγγράψει και δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία, τα τρία πιο πρόσφατα με τα παιδιά μου Χριστίνα Αθανασά και Ιωάννη Αθανασά, με περίπου 4000 σελίδες, ενώ οι τρείς μας συγγράφομε  ένα νέο βιβλίο, με το άνω περιεχόμενο.

Στο βιβλίο αυτό περιορίζεται η έκταση των θεμάτων που δεν είναι κυριολεκτικώς της διαταγής πληρωμής. Θα αναδειχθούν όμως εκτενέστερα και σαφέστερα και θα τονιστούν τα θέματα της διαταγής πληρωμής. Μεταξύ των οποίων προέχουσες θέσεις έχουν,

α) ποιες είναι οι εφαρμοστέες στην διαδικασία της διαταγής πληρωμής διατάξεις του ΚΠολΔ.
β) Περιεχόμενο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής για να είναι ορισμένη.
γ) Απόδειξη στην διαδικασία της διαταγής πληρωμής, με δεδομένα τα οριζόμενα στα άρθρα 623, 394 § 2 και 395 ΚΠολΔ, για απόδειξη μόνον με έγγραφα ώστε απαγορεύεται η απόδειξη με δικαστικά τεκμήρια.