Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Από το έτος 2001 εργάζομαι στο Δικηγορικό Γραφείο Αθανασά.

Από το έτος 2011 είμαι Δικηγόρος παρ” Εφέταις.

Ασκώ μάχιμη, αλλά και συμβουλευτική Δικηγορία.

Εξειδικεύομαι στο Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο με παραστάσεις στα Αστικά και Διοικητικά, αλλά και Ποινικά Δικαστήρια, στο τομέα ειδίκευσης, αλλά και με την ενεργή υποστήριξη στην καθημερινή υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικού, Εμπορικού, Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου.

Η συνεχής μελέτη της θεωρίας και της Νομολογίας, η διαρκής ενημέρωση για τις νομοθετικές τροποποιήσεις και η καθημερινή τριβή με τα νομικά ζητήματα της πράξης, που είναι εξάλλου απαραίτητα για την συνεπή και αποτελεσματική παροχή προς τους πελάτες του Γραφείου μας υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, μου παρείχαν το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε μαζί με το πατέρα μου Αθανάσιο Αθανασά και την αδελφή μου Χριστίνα Αθανασά να συγγράψουμε και να εκδώσουμε τα

1) Διαταγή Πληρωμής
2) Είσπραξη Χρηματικών Απαιτήσεων
3) Επιταγή και σε συσχέτιση Συναλλαγματική

από τις εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα