Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζομαι στο γραφείο μας, το Δικηγορικό Γραφείο Αθανασά, από το έτος 1993.

Το έτος 2006 προήχθην σε δικηγόρο στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ασκώ κυρίως μάχιμη – δικαστηριακή δικηγορία, αλλά έχω ασχοληθεί επί σειρά ετών και με την συμβουλευτική δικηγορία, κυρίως σε θέματα εταιρικής λειτουργίας και σε θέματα ακινήτων με εντολείς κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Τομείς εξειδίκευσης το Εμπορικό Δίκαιο, με την ευρύτερη έννοια του όρου (Οικονομικό – Φορολογικό, Οικονομικά Αδικήματα, Εταιρικό, Δίκαιο Αξιογράφων κ.λπ.) και το Δίκαιο των Ακινήτων – με ειδική γνώση στα ζητήματα Κτηματολογίου.

Έχουμε μαζί με τον πατέρα μου Αθανάσιο Αθανασά και τον αδελφό μου Ιωάννη Αθανασά  δημοσιεύσει, στις εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, τα εξής βιβλία

1) Διαταγή Πληρωμής
2) Είσπραξη Χρηματικών Απαιτήσεων
3) Επιταγή και σε συσχέτιση Συναλλαγματική

και έχω δημοσιεύσει μελέτη μου στο Νομικό Βήμα έτους 2007 με τίτλο Η υπογραφή στα έγγρφαα και τα νόμιμα τεκμήρια από τα άρθρα 424, 1110 ΑΚ για διαταγή πληρωμής.