Κάθε διαδικαστική πράξη, σύνολο διαδικαστικών πράξεων και η δίκη ως όλο υπόκεινται εις τέσσερας βαθμούς κρίσεως ή νομικής αξιολογήσεως, με την αναγραφόμενη σειρά, ήτοι (α) Έγκυρες ή άκυρες. (β) Παραδεκτές ή απαράδεκτες. (γ) Βάσιμες ή αβάσιμες. (δ) Δίκαιες ή άδικες.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ