ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: στην ΠΠρΑθ 3688/2018 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Εσφαλμένες παραπομπές και εσφαλμένη κρίση – Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής – Διάγνωση της αξιώσεως – Η ένσταση ότι η σύμβαση ήτο άκυρη καλύπτεται από το δεδικασμένο – Λυσιτελής – Υπάρχει εξομοίωση της διαταγής πληρωμής – Η διάγνωση της αξιώσεως περιέχεται στη διαταγή πληρωμής από την έκδοσή της.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ