ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ – ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ

Η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη, ευσύνοπτη [από το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ], πλήρης, νομικά βάσιμη και αποδεδειγμένη [από το άρθρο 629 ΚΠολΔ]. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ

11 Ιανουαρίου, 2019

Διαταγή πληρωμής για υπόλοιπο λογαριασμού

1) Η Ε. Ποδηματά [1] αναφέρει ότι στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής ως προς τα κονδύλια χρεωπιστώσεων σε αλληλόχρεο λογαριασμό, γίνονται από δικαστήρια δεκτές τρεις (3) απόψεις. α) Πρώτη ότι το άρθρο 626 § 2 εδ. γ” ΚΠολΔ αρκείται σε εξατομίκευση της αξιώσεως. β) Δεύτερη ότι θα πρέπει να παρατίθενται στην αίτηση για έκδοση
περισσότερα »

15 Οκτωβρίου, 2012
Αποποίηση ευθύνης:

οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο αυτό δεν αποτελούν νομική συμβουλή και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοια.

Φωτογραφίες: Λίνα Μανουσογιαννάκη c 2013 all rights reserved

Δικηγορικό γραφείο Αθανασά, δικηγόροι Αθηνών, Μπουκουβάλα 8 Αθήνα, τηλ 210 3616 241-44, fax 210 3616 244

info@athanasaslaw.gr