ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠ 1071/2017

Για το περιεχόμενο της αιτήσεως για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως Η απόφαση και ο σχολιασμός δημοσιεύτηκαν στην περιοδική έκδοση «Νομικό Βήμα», τόμος 66, τεύχος 5ο (Ιούνιος 2018) Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ

24 Αυγούστου, 2018

Σημείωμα στην ΑΠ 682/2015

Kατά την άποψη μας, για τους υπαλλήλους του αγοραστή, συγγενείς του, φίλους του κλπ, όταν υπογράφουν το τιμολόγιο – δελτίο αποστολής και παραλαμβάνουν εμπορεύματα για λογαριασμό του οφειλέτη – καθ” ου η διαταγή πληρωμής, απαιτείται υποχρεωτικά ο αιτών την έκδοση διαταγής πληρωμής να αναφέρει και να επισυνάπτει στην αίτησή του έγγραφο πληρεξούσιο. Άλλως, αν δεν
περισσότερα »

24 Φεβρουαρίου, 2017

Διαταγή πληρωμής με βάση την αίτηση και την απόφαση χορηγήσεως άδειας εγγραφής προσημειώσεως

Α) Προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής 1) Προϋποθέσεις για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για χρηματική απαίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 623 και 624 ΚΠολΔ, είναι να υπάρχει απαίτηση του αιτούντος κατά του καθ’ ου, και η απαίτηση αυτή και το οφειλόμενο ποσόν να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, τα οποία, κατ’ άρθρο 626 § 3
περισσότερα »

08 Οκτωβρίου, 2012
Αποποίηση ευθύνης:

οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο αυτό δεν αποτελούν νομική συμβουλή και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοια.

Φωτογραφίες: Λίνα Μανουσογιαννάκη c 2013 all rights reserved

Δικηγορικό γραφείο Αθανασά, δικηγόροι Αθηνών, Μπουκουβάλα 8 Αθήνα, τηλ 210 3616 241-44, fax 210 3616 244

info@athanasaslaw.gr