Διαταγή πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ (σελίδα 47 επόμενες)     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ   Παραθέτομε κατωτέρω ορισμένα συμπεράσματα – κανόνες, που ισχύουν στο θεσμό της διαταγής πληρωμής. Παραθέτομε επίσης τα συμπεράσματα – κανόνες αυτά στα κείμενα, στην αντίστοιχη για κάθε ένα παράγραφο. Επίσης παραθέτομε μερικά από τα συμπεράσματα – κανόνες στο εξώφυλλο και το
περισσότερα »

13 Νοεμβρίου, 2018

Επιταγή: πλήρης και αναλυτική κατ΄άρθρον ερμηνεία και σε συσχέτιση συναλλαγματική. Στοιχεία ερμηνείας κατ΄άρθρον.

Όπως προκύπτει και από τα αναγραφόμενα στο εξώφυλλο, πρόκειται πράγματι για δύο βιβλία ενωμένα σε ένα βιβλίο, για την Επιταγή και τη Συναλλαγματική. Αποτελείται από παραγράφους, αντίστοιχες προς κάθε άρθρο της Επιταγής και επί πλέον παραγράφους για την θεωρία, την ποινική ευθύνη και την αδικοπρακτική ευθύνη. Προτάσσεται στο παρόν βιβλίο μας το κείμενο του ορισμένου
περισσότερα »

08 Φεβρουαρίου, 2013

Διαταγή πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται και αναπτύσσονται εκτενώς θέματα για την διαταγή πληρωμής και τις ανακοπές, αλλά και άλλα θέματα, πέραν των στενώς αφορώντων την διαταγή πληρωμής, σε 1324 σελίδες. Έτσι: Αναπτύσσονται §§ 1-6 για την έκδοση διαταγής πληρωμής των άρθρων 623-634 ΚΠολΔ, σε 220 σελίδες. Αναπτύσσεται § 7 γενικώς για τα έγγραφα ως αποδεικτικά μέσα
περισσότερα »

12 Νοεμβρίου, 2012

Είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας πραγματεύεται τα είδη των συμβάσεων χρηματικών απαιτήσεων, ιδίως του εμπορικού δικαίου. Επίσης, τις διαδικασίες επιδικάσεως των χρηματικών αυτών απαιτήσεων. Ακόμη, τις διαδικασίες για την είσπραξη των χρηματικών, εν γένει, απαιτήσεων. Παραλλήλως -κάτι πιο δύσκολο- κατέβαλε προσπάθεια να προσδιορίσει τις δυνατότητες αντιδράσεως και αμύνης των οφειλετών κατά την επιδίωξη των δανειστών
περισσότερα »

12 Νοεμβρίου, 2012

Ακάλυπτη επιταγή

Προϋποθέσεις ασκήσεως αγωγής αποζημιώσεως και εγκλήσεως. Περιέχονται στο βιβλίο αυτό νομικές μελέτες του Αθ. Αθανασά με θεμελίωση, πλήρη και σαφή, ότι δικαιούνται σε άσκηση εγκλήσεως και αγωγής αποζημιώσεως κάθε κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, με αντίθετες  τι αποφάσεις ΟλΑΠ 30/2003 και 18/2004. Σήμερα όμως η άποψή μου είναι η κρατούσα, από την νομολογία όπως η ΟλΑΠ
περισσότερα »

12 Νοεμβρίου, 2012
Αποποίηση ευθύνης:

οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο αυτό δεν αποτελούν νομική συμβουλή και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοια.

Φωτογραφίες: Λίνα Μανουσογιαννάκη c 2013 all rights reserved

Δικηγορικό γραφείο Αθανασά, δικηγόροι Αθηνών, Μπουκουβάλα 8 Αθήνα, τηλ 210 3616 241-44, fax 210 3616 244

info@athanasaslaw.gr