Τέσσερεις οι βαθμοί αξιολογήσεως των δικαστικών πράξεων

Κάθε διαδικαστική πράξη, σύνολο διαδικαστικών πράξεων και η δίκη ως όλο υπόκεινται εις τέσσερας βαθμούς κρίσεως ή νομικής αξιολογήσεως, με την αναγραφόμενη σειρά, ήτοι (α) Έγκυρες ή άκυρες. (β) Παραδεκτές ή απαράδεκτες. (γ) Βάσιμες ή αβάσιμες. (δ) Δίκαιες ή άδικες.   Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ  

04 Ιουνίου, 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ – ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ

Η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη, ευσύνοπτη [από το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ], πλήρης, νομικά βάσιμη και αποδεδειγμένη [από το άρθρο 629 ΚΠολΔ]. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ

11 Ιανουαρίου, 2019

Η θεωρία της εξατομικεύσεως που εφαρμόζεται στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα ισχύουν στην Γερμανία, τόσο στην αγωγή, όσο και στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, δεν είναι εφαρμοστέα η θεωρία της εξατομικεύσεως, όπως εσφαλμένως δέχονται κάποιες αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων, αλλά η θεωρία του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου προσδιορισμού. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών», τόμος 24,
περισσότερα »

24 Αυγούστου, 2018

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 118 αρ. 4 ΚΑΙ 629 ΚΠολΔ-ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ.

Των Αθανασίου Ι. Αθανασά, ήδη επίτιμου δικηγόρου, Χριστίνας Αθ. Αθανασά και Ιωάννη Α. Αθανασά, δικηγόρων. Η μελέτη αφορά την άποψη ότι σύμφωνα με τις εφαρμοστέες για το περιεχόμενο της αιτήσεως νομικές διατάξεις, μεταξύ των οποίων τα άρθρα 118 αρ 4, 629 ΚΠολΔ, και τις νομικές έννοιες, σαφής, ορισμένη και νομικά βάσιμη, που είναι οι ίδιες
περισσότερα »

19 Ιουλίου, 2016

Επιταγή πλαστή-Έννομες συνέπειες για τον πλαστογράφο (εκδότη, οπισθογράφο κ.λ.π.), τους άλλους υπογραφείς και την πληρώσασα τράπεζα

Των Αθανασίου Ι. Αθανασά, ήδη επίτιμου δικηγόρου και Χριστίνας Αθ. Αθανασά δικηγόρου. Η μελέτη αναφέρεται στις περιπτώσεις που εμφανιστεί προς πληρωμή πλαστή επιταγή, καθώς και στην ποινική και αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη, του οπισθογράφου, του τριτεγγυητή, αλλά και στην ευθύνη της πληρώτριας τράπεζας στην περίπτωση που ο εκδότης της επιταγής ή άλλος υπέστη ζημία.  
περισσότερα »

30 Ιουνίου, 2016

Διαταγή πληρωμής-Ο καθ” ού η ανακοπή αποδεικνύει με έγγραφα τα αναγκαία για έκδοση πληρωμής και κατά τη συζήτηση της ανακοπής-Άκυρη επιταγή

Των Αθανασίου Ι. Αθανασά, ήδη επίτιμου δικηγόρου, Χριστίνας Αθ. Αθανασά και Ιωάννη Α. Αθανασά, δικηγόρων. Η μελέτη αναφέρεται στο ότι σε διαταγή πληρωμής ο καθ” ου τα αναγκαία στοιχεία για έκδοση διαταγής πληρωμής αποδεικνύει μόνο με έγγραφα, τόσο κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής όσο και κατά τη συζήτηση της ανακοπής-σε επιταγή όταν είναι άκυρη-ή
περισσότερα »

30 Ιουνίου, 2016

Διαταγή πληρωμής με έγγραφο και η πληρεξουσιότης προς τρίτον

Η μελέτη αναφέρεται κυρίως σε περιπτώσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει δελτίων αποστολής και τιμολογίων, όπου ο παραλαβών είναι τρίτο πρόσωπο και όχι ο οφειλέτης. Σε αυτή την περίπτωση, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι προϋποθέσεις του 623 ΚΠολΔ αποδεικνύονται με έγγραφο τρίτου που έχει ενεργήσει ως πληρεξούσιος του οφειλέτη, η πληρεξουσιότητα πρέπει να
περισσότερα »

31 Μαΐου, 2016

Διαταγή πληρωμής – Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με δικαστικά τεκμήρια.

Των Αθανασίου Ι. Αθανασά, επίτιμου δικηγόρου, Χριστίνας Αθ. Αθανασά και Ιωάννη Α. Αθανασά, δικηγόρων. Από τον συνδυασμό των άρθρων 336 § 3 και 340 εδ α ΚΠολΔ συνάγεται το συμπέρασμα, ότι κατ” αρχάς το δικαστήριο γενικώς κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα και αποφασίζει κατά συνείδηση, αν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί για όλα τα ενώπιόν του θέματα και
περισσότερα »

20 Μαΐου, 2016

Αίτηση για Έκδοση Διαταγής Πληρωμής – Περιεχόμενο της για Υπόλοιπο Λογαριασμού

Υπάρχουν σχετικά με την διαταγή πληρωμής, εκτός άλλων, οι ακόλουθες τρεις εσφαλμένες, ευρέως μάλιστα  διαδεδομένες, αντιλήψεις, οι οποίες συνδυαζόμενες καθιστούν αφόρητη την θέση των οφειλετών. Αρχίζοντας το γράψιμο για το γενικότερο αυτό θέμα, και για τις  τρεις απόψεις που υποστηρίζονται γι' αυτό, είχαμε την πρόθεση να αποτελείτο από μικρό αριθμό σελίδων, ώστε να δημοσιευθεί σε νομικό περιοδικό. Στο παρόν περιλαμβάνεται σχετικά συνοπτικώς η ανάπτυξη μόνον για την μία από τις τρεις απόψεις, που έχει δεχθεί μεταξύ άλλων η ΑΠ 370/2012, της οποίας το σχετικό τμήμα της παραθέτομε κατατωτέρω. περισσότερα.

19 Νοεμβρίου, 2015

Σχόλια σε Εφ.Αθ. 5253/2012 απόφαση

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 – 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε εκδοθεί με βάση επιταγή εκδόσεως του καθ” ου η διαταγή πληρωμής. Α) Εδέχθη 1) Στην μείζονα σκέψη (σελ. 70 ΙΙ) δέχεται ότι συνδυάζονται τα άρθρα του ΚΠολΔ 626
περισσότερα »

01 Σεπτεμβρίου, 2014
Αποποίηση ευθύνης:

οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο αυτό δεν αποτελούν νομική συμβουλή και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοια.

Φωτογραφίες: Λίνα Μανουσογιαννάκη c 2013 all rights reserved

Δικηγορικό γραφείο Αθανασά, δικηγόροι Αθηνών, Μπουκουβάλα 8 Αθήνα, τηλ 210 3616 241-44, fax 210 3616 244

info@athanasaslaw.gr