Αναδρομική επιβολή φόρου

Κατά το άρθρο 78 § 2 του Συντάγματος “φόροι ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο του οποίου κατά το οποίο επιβλήθηκε”. Σε εφαρμογή του άνω άρθρου 78 § 2 Σ, έγινε σε υποθέσεις που είχα χειρισθεί δεκτό, με τις
περισσότερα »

04 Φεβρουαρίου, 2013

Έντυπο επιταγής

Είχα με μελέτη μου διευκρινίσει ότι το έντυπο της επιταγής δεν ήτο απαραίτητο στοιχείο για να είναι έγκυρη η επιταγή. Και ακόμη ότι ευθύνεται ο υπογράψας ως εκδότης την επιταγή και όταν το καρνέ από το οποίο προήρχετο το φύλλο της επιταγής είχε λάβει από την τράπεζα άλλος και όχι ο υπογράψας [1]. Έκτοτε το
περισσότερα »

04 Φεβρουαρίου, 2013

Ενοποίηση οικοπέδων

Είχα προσδιορίσει [1] τον μαθηματικό τύπο (όπως το αυγό του Κολόμβου), που εφαρμόζεται, προκειμένου δύο ή περισσότερα οικόπεδα νομικά να καταστούν ένα. Ατυχώς πολλές πολυκατοικίες έχουν ανοικοδομηθεί σε συνενωθέντα με λάθος τρόπο οικόπεδα.   [1] Αθαν. Αθανασάς, ΝοΒ 1978/1284 = ΕΔΠ 1979/251, Αθαν. Αθανασάς, ΑρχΝομ 1989/527.  

04 Φεβρουαρίου, 2013

Δικαιούται να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως και έγκληση κάθε κομιστής και όχι μόνον ο τελευταίος

Είχα υποστηρίξει από το έτος 2002 [1] και συνέχισα [2] ότι δικαιούται να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως και έγκληση κάθε κομιστής της ακάλυπτης επιταγής και όχι μόνο ο τελευταίος. Σχετικώς με το αντικείμενο αυτό είχα υποστηρίξει πριν και μετά την έκδοση των αποφάσεων ΟλΑΠ 30/2003 και 18/2004 ότι ήτο εσφαλμένη η άποψη ότι μόνον ο τελευταίος
περισσότερα »

04 Φεβρουαρίου, 2013

Προσωπική κράτηση εμπόρου – αρχή αναλογικότητος

Είχα υποστηρίξει ότι με το άρθρο 11 ν. 2462/1997 δεν είχε καταργηθεί το άρθρο 1047 ΚΠολΔ. Ότι, όπως είναι η διατύπωσή του, το άρθρο 11 ν. 2462/1997 προϋποθέτει την ύπαρξη και ισχύ της διατάξεως του άρθρου 1047 ΚΠολΔ και επίσης την δυνατότητα να εκδίδεται απόφαση για προσωπική κράτηση του εμπόρου για μη εκπλήρωση της εμπορικής
περισσότερα »

04 Φεβρουαρίου, 2013

Νομιμοποίηση κομιστή της επιταγής

Είχα υποστηρίξει[1] ότι η νομιμοποίηση του κομιστή της επιταγής γίνεται με βάση το άρθρο 19 ν. 5960/1933, τόσο κατά την κανονική κυκλοφορία όσο και κατά την ανάστροφη, όταν δεν έχει πληρωθεί η επιταγή[2]. Η άποψη αυτή έχει γίνει δεκτή από την νομολογία.   [1] Αθαν. Αθανασάς, Επιταγή ακάλυπτη – Δικαιούται να ασκήσει έγκληση και αγωγή
περισσότερα »

04 Φεβρουαρίου, 2013

Ευθύνεται ο υπογράψας εκπρόσωπος νομικού προσώπου

Έχω υποστηρίξει τουλάχιστον από το έτος 2002 ότι ευθύνεται ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που έχει υπογράψει την έκδοση ακάλυπτης επιταγής και όχι αυτός που είναι εκπρόσωπός του ν.πρ. κατά τον χρόνο πληρωμής της επιταγής [1]. Επίσης εξακολουθεί ο υπογράψας, ως άνω, να ευθύνεται και όταν το νομικό πρόσωπο πτωχεύσει [2], ο οποίος ενάγεται για
περισσότερα »

04 Φεβρουαρίου, 2013

Ζημία από παράλειψη της αστυνομίας

Όταν η Αστυνομία παραλείψει οφειλόμενη ενέργειά της, ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο για ζημία που προεκλήθη στην περιουσία του ιδιώτη, από διαδηλωτές σε υποθέσεις που είχα χειρισθεί (ΣτΕ 3706/2001[1], ΣτΕ 3919/2001[2], ΔΕφΑθ 2748/2006[3]). Οι ΣτΕ 3706/2001 και ΣτΕ 3919/2001 είναι οι δύο από τις πρώτες τρεις αποφάσεις του ΣτΕ που απετέλεσαν στροφή στη νομολογία, οι οποίες
περισσότερα »

04 Φεβρουαρίου, 2013

Προσωπική κράτηση σε απαίτηση Δημοσίου

Εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητος σε προσωπική κράτηση με ένταλμα του Διευθυντή του Ταμείου, για απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε υπόθεση που είχα χειρισθεί, όπως έγινε δεκτό από την πρώτη σχετική απόφαση ΣτΕ 2775/1989[1]. Με την ΣτΕ 2775/1989 εφηρμόσθη για πρώτη φορά η αρχή της αναλογικότητας σε προσωπική κράτηση και ανηρέθη η προσβαλλομένη απόφαση. Ήδη
περισσότερα »

04 Φεβρουαρίου, 2013

Αγωγή αποζημιώσεως και έγκληση από ακάλυπτη επιταγή

Στο πρόσφατο βιβλίο του Αθανάσιου, της Χριστίνας και του Ιωάννη Αθανασά, Επιταγή και Συναλλαγματική 2012, § 79 Ι αρ 284 επ και § 79 ΙΙ αρ 264 επ., παραθέταμε ερμηνευτικά επιχειρήματα γιατί δικαιούνται και οι προηγούμενοι κομιστές της ακάλυπτης επιταγής να ασκήσουν αγωγή αποζημιώσεως και έγκληση και όχι μόνον ο τελευταίος.

25 Ιανουαρίου, 2013
Αποποίηση ευθύνης:

οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο αυτό δεν αποτελούν νομική συμβουλή και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοια.

Φωτογραφίες: Λίνα Μανουσογιαννάκη c 2013 all rights reserved

Δικηγορικό γραφείο Αθανασά, δικηγόροι Αθηνών, Μπουκουβάλα 8 Αθήνα, τηλ 210 3616 241-44, fax 210 3616 244

info@athanasaslaw.gr